Konferanse

Konferanse

Ditt event

Trenger du teknisk bistand til din konferanse?

 Vi kan levere det du trenger av teknisk bistand og utstyr til din konferanse. Vi hjelper deg igjennom hele konferansen og styrer alt du trenger av mikrofoner, lyd, lys, prosjektor, skjermer, pc’er, presentasjoner, powerpoint og så videre. 

Ditt event

Konferanse

Det er ikke lett å arrangere en konferanse. For mange er det tekniske en stor utfordring og noe som tar mye fokus og gir mange bekymringer under planleggingen. Ved å leie inn oss, slipper du alle disse bekymringene, og du kan fokusere på innholdet i konferansen.

Vi ønsker å bli koblet på tidlig i planleggingen slik at vi kan sikre at deres planer lar seg gjennomføre fra et teknisk ståsted. Vi kan også holde kontakten med lokalet konferansen skal holdes, i for å sikre at det teknisk utstyr der holder mål. Om det trengs ekstra utstyr, har vi også mulighet til å levere det meste som trengs.

For at en konferanse skal fremstå som profersjonell, er man helt avhenig av at det tekniske går på skinner. Vi sørger for at riktige personer har mikrofon før de går på senen, at riktig powerpoint ligger klar, at eventuelle videoer, lyd og lys virker når foredragsholderen står på senen og at du kan ha hvilepuls og nyte din egen konfreanse.

Vi kan også bistå med det tekniske under en eventuell konferansemiddag. Vi styrer både belysning, lyd, musikk og mikrofoner. Om det skal spilles opp til fest inn i natten, kan vi også stille med DJ.

Det er ikke lett å gi en generell pris på vår bistand under en konferanse. Det er mange faktorer som spiller inn på hva prisen blir. En konferanse er ofte mye arbeid, det kreves mye planlegging i forkant, og vi må ofte starte montering og rigging av teknisk utstyr samt gjennomføre tester dagen før konferansen starter. Det hender også at vi må komplementere utstyr for å kunne imøtekomme kundens behov. Vi kan derfor ikke gi en pris før vi minst har hatt et møte hvor vi får et inntrykk av omfanget av konferansen. Ofte dukker det også opp ekstra behov underveis i planleggingen som driver prisen oppover. Som en pekepinn på pris, så starter prisen for en konferansepakke på rundt 20 000kr per døgn.

Book oss

Book oss til konferansen